O soutěži

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. vyhlašuje u příležitosti svého 180. výročí druhý ročník designerské soutěže o nejlepší koncept spotřební věci, designového doplňku či uměleckého objektu navrženého z ocelových výrobků. Soutěž je určena studentům středních, vyšších a vysokých škol kreativního zaměření a mladým tvůrcům do 30 let z celé České republiky. Soutěží chceme dát prostor inovativním námětům k užití industriálního materiálu ve zcela nových a nečekaných kontextech a povýšit jej na součást objektů vysoké estetické úrovně.

V minulém ročníku designerského souboje WERK DESIGN přijala výzvu téměř stovka mladých talentů. Někteří zaslali více konceptů a porota tak vybírala z celkem 92 prací, v nichž vévodil zejména sedací nábytek, svítidla a interiérové doplňky. Stranou však nezůstaly ani kuchyňské či módní doplňky, prvky městského mobiliáře a ryze umělecké objekty. Z portfolia produktů Třineckých železáren, které měly tvořit základ konceptů, byl soutěžícími preferován drát, kruhová i plochá ocel, bezešvé trubky, ale odvážné koncepty vznikaly i z pružin, lan a nejvýraznějšího produktu Třineckých železáren – kolejnic. Porota se tak zhostila nelehkého úkolu vybrat 7 nejlepších prací. Mladí designeři předvedli i nečekané možnosti třinecké oceli a učinili tak výrazný krok směrem k naplnění myšlenky soutěže – posouvání hranic tradiční železárenské produkce.

ceny v soutěži

 • 1. místo
  50 000 Kč
 • 2. místo
  30 000 Kč
 • 3. místo
  20 000 Kč

Navrhněte koncept spotřební věci nebo designového doplňku z výrobků Třineckých železáren a vyhrajte až 50 000 Kč!

Nejčastější otázky

Podmínky soutěže podrobně
Mohu se zúčastnit soutěže, když v den uzávěrky dosáhnu věku 31 let?

Bohužel ne, soutěže se mohou zúčastnit osoby, které v den uzávěrky mají 30 let a méně.

Nejsem občanem ČR, ale studuji zde. Mohu se soutěže zúčastnit?

Ano, pokud máte na území ČR přechodné bydliště nebo doručovací adresu.

Mohu přihlásit více soutěžních konceptů?

Ano, avšak každý soutěžní koncept musí mít svou vlastní přihlášku.

Mohu přihlásit soutěžní koncept, který se zúčastnil jiné soutěže, případně ji vyhrál?

Ne, do soutěže WERK Design můžete přihlašovat pouze koncepty, které vznikly na základě zadání soutěže. Podobně nelze přihlásit soutěžní koncepty, které jsou ve stádiu vývoje nebo výroby.

Jsem studentem střední školy, mohu se přihlásit sám za sebe?

Jako fyzické osoby se mohou přihlásit pouze plnoletí, kteří již absolvovali SŠ, VOŠ nebo VŠ, a nemají tudíž status studenta. Pokud v době přihlášení studujete, přihlásíte se jako student příslušné školy.

Bez ohledu na výše uvedené má nárok na případné ocenění výhradně soutěžící. Příslušnost ke škole bude uvedena při vyhlašování výsledků.

Jaký je rozdíl mezi přílohami?

Obhajoba slouží k slovnímu vysvětlení konceptu, jeho funkčnosti a účelu. Může být využita pro případný katalog soutěžních prací, pro tvorbu medailonků soutěžících nebo případných vítězů.

Prezentační soubor by měl obsahovat dostatek technických informací k případné výrobě konceptu.

Prezentační poster je ryze propagačním materiálem.

Jsem nezletilý student. Bude se mnou v tomto případě podepsána licenční smlouva?

Ano, licenční smlouvu v takovém případě bude podepisovat zákonný zástupce nezletilého soutěžícího, např. jeden z rodičů.

Přihláška

Soutěžní návrh


Údaje o soutěžícím

Jsem*

kontakty

 • E-mail info@werk-design.cz
 • Adresa TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Průmyslová 1000, Staré město, 739 61 Třinec

Na vaše případné dotazy odpovíme do dvou pracovních dnů.

Partneři soutěže

 • CZECHDESIGN
 • Design Magazin
 • Design Portal
Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. slaví 180. výročí!